PRIVATLIVSPOLITIK

Resumé

Michelin er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og til at være klar og gennemsigtig omkring, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi vil anvende dem. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan enhver personlig oplysning, som vi indsamler, når du anvender vores hjemmeside eller digitale yderlser, eller som du giver os, vil blive behandlet af os. 
Venligst læs den følgende privatlivspolitik grundigt igennem for at forstå vores synspunkter og praksis for så vidt angår dine personoplysninger og hvordan vi vil behandle dem. 

1. Hvem er vi og hvordan kan vi kontaktes
2. Om vores Privacy Manager
3. Andre politikker du bør læse
4. Oplysninger vi indsamler fra dig
5. Oplysninger vi indsamler fra dig andre steder fra
6. Hvor vi opbevarer dine personoplysninger
7. Deling af dine personoplysninger
8. Internationale overførsler og personoplysninger
9. Hvor længe personoplysningerne vil blive opbevaret af os
10. Dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven
11. Hvad du kan forvente, hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi anvender dine personoplysninger
12. Om datasikkerhed
13. Ændringer til vores privatlivspolitik

1. Hvem vi er og hvordan vi kan blive kontaktet

Vores fulde juridiske navn er Michelin Nordic AB, og vi fungerer som databehandler, når du anvender vores hjemmeside eller andre ydelser direkte. Hvis du har behov for at kontakte os har du flere muligheder: 

 • Du kan sende os en e-mail via legal.general@michelin.com
 • Du kan sende os et brev adresseret til Michelin Nordic AB, Box 47 175, 100 74 Stockholm
 • Du kan ligeledes kontakte os ved at anvende vores kontaktformular på vores hjemmeside (https://www.michelin.dk/kontakt)
 • Du kan ligeledes kontakte per telefon på 08820091.

2. Om vores Privacy Manager

 • Omend enhver hos Michelin er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv, har vi en databeskyttelses Privacy Manager, som tager sig af alle former for personoplysninger hos Michelin. Du kan kontakte vores databeskyttelses Privacy Manager ved at sende os en e-mail via legal.general@michelin.com.

3. Andre politikker og oplysninger, som vi opfordrer dig til at læse

Omend denne privatlivspolitik indeholder alle de oplysninger, som du behøver i forhold til, hvordan vi indsamler og anvender dine personoplysninger på vores hjemmeside, findes der oplysninger andre steder, som vi opfordrer dig til at læse. 

 • Supplerende privatlivspolitkker
 • Vores cookie-politik
 • Vores betinger for anvendelse af vores hjemmeside
 • Tilhørende platforme

Supplerende privatlivspolitikker

Dette er vores primære politik for anvendelse af vores hjemmeside og digitale ydelser og produkter tilbudt af Michelin. Imidlertid kan der være yderligere oplysninger i privatlivspolitikken for specifikke digitale produkter og ydelser. Venligst læs disse politikker, når du registrer dig eller abonnerer på disse produkter eller ydelser. 

Vores cookie-politik

Når du anvender vores hjemmeside eller andre digitale produkter og ydelser leveret af os, kan oplysninger blive indsamlet via cookies med henblik på at adskille dig fra andre brugere af vores hjemmeside og andre digitale produkter og ydelser. Vi har en adskilt cookie-politik, som forklarer vores anvendelse af cookies og til hvilket formål vi anvender dem. Vi opfordrer dig til at læse vores cookie-politik her (https://www.michelin.dk/cookiepolitik).

Betingelser for anvendelse

Vores betinger for anvendelse af vores hjemmeside fortæller dig på hvilke betingelser du kan gøre anvendelse af vores hjemmeside og bør læses i tilknytning til denne privatlivspolitik. Du kan læse vores betingelser for anvendelse af vores hjemmeside her (https://da-dk-b2c-experience-michelin.preprod.dgadteamdev.com/juridisk).

Tilhørende platforme

Vores hjemmeside kan efter omstændighederne indeholde links til og fra hjemmesider og digitale platforme fra vores partnernetværk, annoncører og datterselskaber. Hvis du følger et link til enhver af disse hjemmesider, venligst vær opmærksom på, at disse hjemmesider har deres egne privatlivspolitikker og vi ikke kan acceptere nogen form for ansvar for disse politikker. Venligst læs disse politikker inden du angiver personoplysninger på disse hjemmesider.

4. Oplysninger vi må indsamle fra dig

Denne del angiver:

 • Hvordan vi indsamler dine personoplysninger;
 • Kategorierne af data som vi indsamler;
 • En beskrivelse af hvordan vi har til hensigt at anvende de oplysninger, som vi indsamler;
 • Det retsgrundlag som vi vil henholde os til med henblik på at behandle de indsamlede oplysninger;
 • Hvor muligt, hvor længe vi opbevarer de indsamlede oplysninger eller kriterier for at fastlægge dem.

Vi må indsamle og opbevare følgende oplysninger om dig:

privatlivspolitik table


Frivillige oplysninger

Når du giver os oplysninger (for eksempel de oplysninger som skitseres i scenarierne ovenfor), vil vi i nogle tilfælde anmode dig om yderligere frivillige oplysninger. Disse oplysninger vil blive identificeret som mulige og hjælpe os til en bedre forståelse af vores kunder og til at skræddersy vores produkter til dem. 

Statistiske oplysninger 

Vi indsamler og anvender ligeledes aggregerede data som for eksempel statistiske eller demografiske data (”Aggrerede data”). Aggregerede data kan afledes af dine personoplysninger, men kan ikke afsløre din identitet på nogen måde. For eksempel må vi aggregere deres brugs- og serviceoplysninger til at beregne procentdelen af vores internetbrugeres adgang til en specifik feature på vores hjemmeside. Aggregerede data anvendes alene til vores egne forretningsmæssige formål. 

Følsomme personoplysninger

Omend vi ikke anmoder om følsomme personoplysninger, har vi imidlertid sektioner på vores hjemmeside, hvor du kan angive yderligere oplysninger, for eksempel når du angiver en bedømmelse. Hvis du angiver oplysninger i disse friteksts sektioner, angiv kun de oplysninger, som er relevante. Angiv ikke personfølsomme oplysninger. Vi er alene ansvarlig for, hvad du frivilligt angiver, og for de oplysninger som skal oplyses i henhold til vores betingelser. Hvis du angiver anmeldelser eller feedback om vores hjemmeside, venligst vær opmærksom på, at disse oplysninger vil blive synliggjort for andre brugere af vores hjemmeside. 

5. Oplysninger vi indsamler om dig fra andre steder

Med henblik på at gøre os i stand til at levere vores ydelser os, må vi modtage personlige oplysninger om dig fra andre kilder, herunder

 • Vi må modtage oplysninger om dig, hvis du anvender nogle af de andre hjemmesider, som vi administrerer eller de andre produkter og/eller ydelser, som vi leverer. Vi samarbejder ligeledes tæt med tredjeparter (herunder for eksempel forretningsforbindelser, underleverandører i tekniske, betalingsydelser, analytiske udbydere som for eksempel Google Analytics og informationssøgnings udbydere) og må modtage information om dig fra dem.

  Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse, nemlig overvågning og forbedring af vores hjemmeside, produkter og ydelser.
 • Oplysninger fra vores web-serveres log, for eksempel oplysninger om din computer, som for eksempel din IP-adresse, operativsystem og browser-type (”Brugsdata”). Disse oplysninger anvendes af os til systemadministration og for at analysere, hvor mange personer, som anvender vores hjemmesider og digitale platforme. Det hjælper os ligeledes til at tilbyde den bedste online-infrastruktur for dine online-aktiviteter.

  Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse, nemlig overvågning og forbedring af vores hjemmeside, produkter og ydelser.
 • Som nævnt ovenfor, indsamler vi information ved anvendelsen af cookies eller andre tilsvarende teknologier opbevaret på din enhed om, hvordan du anvender vores hjemmeside, digitale produkter og ydelser. Cookies indeholder oplysninger, som er overført til din computers hard disk. De hjælper os med at forbedre vores hjemmeside og til at levere en bedre og personlig ydelse til dig. Du kan læse vores Cookie-politik her (https://www.michelin.dk/cookiepolitik).
 • Vores hjemmeside kan gøre dig i stand til at dele dine erfaringer og til at forbinde dig med os via tredjeparter som for eksempel Facebook og Twitter. Vi må indsamle oplysninger fra vores sociale netværkssider. Vi kontrollerer ikke fortroligheden af de oplysninger, som du giver på sociale medienetværk og privatlivspolitikker fra disse sociale medienetværk vil finde anvendelse, når du bruger deres ydelser.

6. Hvor vi opbevarer dine personlige oplysninger

Alle oplysninger som du giver os opbevares på sikre servere. 
Omend vi er forpligtede til at opbevare dine personlige oplysninger sikkert, er overførslen af oplysninger via internettet ikke fuldstændigt sikker. Vi, sammen med vores serviceudbydere, vil gøre vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, men oplysninger, som gives, er på eget ansvar. 

7. Deling af dine personoplysninger

Modtagerne af dine personlige data er afgrænset udelukkende til personer, som har et behov for at have kendskab til disse oplysninger med henblik på at udføre deres ansvar.
Vi må dele dine personoplysninger som følgende:

(i) Indenfor Michelin Group 

Vi må afsløre dine personoplysninger til ethvert medlem af vores gruppe, hvilket betyder vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og dets datterselskaber i det omfang, som det er nødvendigt til de samme formål som til en indledende behandling, som angivet i denne privatlivspolitik. 

(ii) Til underleverandører

Michelin må dele dine personoplysninger med underleverandører, som Michelin kan anvende til at behandle dine anmodninger eller levere ydelserne, som for eksempel ydbydere af IT-systemer. Disse underleverandører handler som datebehandlere på vores vegne, og vi er kontraktretligt forpligtede til at sikre personoplysninger, som de måtte have modtaget fortroligt og sikkert samt til at anvende dine personligoplysninger alene på grundlag af vores instruktioner. 
Vi må ligeledes dele dine personlige data med tredjeparter, som for eksempel, hvis vi er underlagt et ansvar til at afsløre eller dele dine personlige oplysninger med henblik på at sikre overholdelsen af enhver retlig forpligtelse, eller med henblik på at håndhæve eller anvende vores betingelser og andre aftaler; eller for beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerheden for Michelin Group, vores kunder, eller andre. 

8. Internationale overførsler af personoplysninger

Michelin er en international gruppe med databaser i en række lande i hvilke vi opererer. Michelin må overføre dine personlige data indenfor gruppen til en af dens databaser eller til dens eksterne partnere beliggende udenfor dit hjemland. 
Eftersom niveauet for databeskyttelse varierer på verdensplan, overfører vi ikke dine personlige data til Michelin Group-virksomheder eller til tredjepartnervirksomheder udenfor Den Europæiske Union, medmindre virksomheder tilbyder det samme eller et tilsvarende niveau af persondatabeskyttelse som Michelin. 
Til overførsler indenfor Michelin, har virksomheden vedtaget interne retningslinjer (Bindende virksomhedsregler), som regulerer overførslen af personlige data fra Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. En kopi af disse regler er tilgængelige ved anmodning. 
Overførsler af data udenfor denne gruppe er reguleret af de Bindende virksomhedsregler fra vores underleverandører eller af kontrakter, som indeholder en klausul fra Europa-Kommissionen for udbydere etableret udenfor EU for at sikre et tilsvarende niveau af beskyttelse som den i dit hjemland. 
Selvom vi er forpligtede til at sikre deres personoplysninger, er overførslen af oplysninger online via internettet ikke fuldstændigt sikkert. Vi, sammen med vores serviceudbydere vil gøre vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, men oplysningerne som gives, er på eget ansvar. 

9. Hvor lang tid personoplysninger vil blive opbevaret

Som en regel, vil vi ikke opbevare personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde formålet til hvilket vi indsamler dem for eller til hvad der kræves i henhold til loven, herunder til det formål at tilfredsstille ethvert juridisk, regnskabs- eller rapportingskrav. 
Til at fastlægge den passende opbevaringsperiode for personlige data, vurderer vi mængden, arten og følsomheden af personlige data, formålet til hvilket vi behandler dine personoplysninger, samt hvorvidt vi kan opnå disse formål med andre midler og de gældende lovkrav.
Under visse omstændigheder kan du anmode os om at slette dine data: se dine rettigheder til at slette for yderligere information. 
Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personlige data (således at disse ikke længere kan associeres med dig) til forskning eller statistiske formål, i hvilke tilfælde vi kan anvende disse oplysninger på ubestemt tid uden yderligere meddelelse til dig. 

10. Dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivning

Databeskyttelseslovgivningen sikrer dig visse rettigheder, når det kommer til at behandle dine personoplysninger. Disse er retten til: 

 • Retten til at blive informeret
 • Retten til adgang til dine oplysninger
 • Retten til at ændre dine oplysninger
 • Retten til at slette dine oplysninger
 • Retten til begrænset behandling
 • Retten til at overføre oplysninger
 • Retten til at protestere mod behandling

Retten til at blive informeret

Du har retten til at blive informeret om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, herunder hvem vi er, hvordan vi anvender dine personoplysninger samt dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Vi har samlet al den information, som du behøver i denne meddelelse om privatlivspolitik. 

Retten til adgang til dine oplysninger

Du har ret til adgang til de personoplysninger, som vi har om dig. Vi kan bekræfte, hvorvidt eller ej, dine oplysninger bliver behandlet eller give dig adgang til dine personoplysninger. 

Retten til at ændre dine oplysninger

Hvis dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, er du berettiget til at have disse oplysninger rettet eller opdateret. Hvis vi har afsløret dine oplysninger til tredjepartner, om muligt, vil vi informere dem om enhver opdatering, som du giver os. Du kan opdatere de personoplysninger, som vi er i besiddelse af om dig ved at kontakte os ved anvendelse af enhver kontaktmetodedetalje i denne privatlivspolitik. 

Retten til at slette dine oplysninger

Du har retten til at anmode om sletning eller fjernelse af dine personoplysninger, hvor der ikke længere er grund for os til at fortsætte med at behandle dem. Omstændighederne under hvilke du kan anmode om retten til at blive glemt omfatter, hvor denne information ikke længere er nødvendig i forhold til det formål for hvilket disse oprindeligt var indsamlet eller behandlet, og hvor du har tilbagetrukket dit samtykke til behandlingen. 
Der er nogle afgrænsede omstændigheder, hvor retten til at blive glemt ikke finder anvendelse – hvis du vil vide mere herom, spørg bare. 

Retten til begrænset behandling

Du har ligeledes retten til at “blokere” eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Såfremt du anmoder os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, vil vi stoppe yderligere behandling af dem. 

Retten til oplysninger om overførsel

Hvis du vil flytte eller overføre dine personoplysninger til en anden serviceydbyder eller kopiere dine oplysninger til eget formål, har du ret til at have dine oplysninger overført til en anden person. 

Retten til at protestere

Du har ret til at anmode os om ikke at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål. Vi vil som regel informere dig (inden indsamlingen af dine data), hvis vi har til hensigt at anvende disse oplysninger til sådanne formål, eller hvis vi har til hensigt at afsløre disse oplysninger til enhver tredjepart til sådanne formål. Du kan udøve din ret til at undgå en sådan behandling ved at checke visse bokse på de formularer, som vi anvender til at indsamle dine oplysninger. Du kan ligeledes udøve denne ret til enhver tid ved at kontakte os via legal.general@michelin.com.
Du kan finde yderligere oplysninger om dine databeskyttelsesrettigheder fra Datatilsynet via www.datatilsynet.dk.

11. Hvad du kan gøre, hvis du ikke er tilfreds

Vi er forpligtede til at beskytte og respektere dit privatliv. Imidlertid, hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi indsamler eller behandler dine oplysninger, eller alene ønsker yderligere information om dine rettigheder, kan du kontakte os på følgende måder: 

 • Du kan e-maile os via legal.general@michelin.com
 • Du kan sende os et brev adresseret til Michelin Nordic AB, Box 47 175, 100 74 Stockholm
 • Du kan ligeledes kontakte os ved at anvende vores kontaktformular på vores hjemmeside (https://www.michelin.dk/kontakt)

Vi vil samarbejde med dig for løse ethvert spørgsmål, som måtte have og sigter mod at besvare ethvert spørgsmål fra dig så hurtigt som muligt. 
Du kan ligeledes klage til Datatilsynet - yderligere information kan findes på www.datatilsynet.dk.

12. Om datasikkerhed

Michelin har implementeret foranstaltninger til at beskytte dit privatliv, sikkerhed og integriteten af dine personoplysninger. Adgang til personoplysninger er afgrænsede til disse arbejdstagere og serviceudbydere, som har behov for at have kendskab til disse oplysninger, og som er blevet oplært i at sikre overensstemmelsen med fortrolighedsregler.
På Michelins kommercielle sider, vil bankoplysninger blive indsamlet til det formål at sikre effektive, legale, sikre betalingsprocesser. Disse foranstaltninger kan indebære SSL kryptering (beregnet til at gøre dataene ulæselige for andre) under behandlingen eller overførslen af fortrolige data. Nævnte oplysninger vil alene blive anvendt til formål for online-betalinger og vil ikke blive opbevaret. 
Michelin sikrer, at dine personlige data ikke ændres, ødelægges eller bliver gjort tilgængelig for uautoriserede tredjeparter. 

13. Ændringer i din privatlivspolitik

Vi kan ændre vores privatlivspolitik fra tid til anden. Enhver ændring vi måtte foretage til denne privatlivspolitik for fremtiden, vil blive gjort tilgængelig på denne side. Hvis du har en online-konto hos os, kan vi meddele dig disse ændringer via e-mail eller via din konto, den næste gang du logger på. 
Denne privatlivspolitik er opdateret den 25. maj 2018. Vi vil offentliggøre enhver ændring på denne side, og de vil træde i kraft som offentliggjort. Venligst check denne side jævnligt for ændringer. 

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+