Kun forespørgsler fra Danmark accepteres

common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
0/4
1-20 21-199 200+
common.error.invalidField:This field is invalid

Felter med en (*) er obligatoriske

common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
Jeg accepterer, at mine personoplysninger anvendes til at modtage nyhedsbreve og kommercielle reklamer fra Michelin via e-mail.***
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid

Felter med en (*) er obligatoriske

Generelle vilkår

**Jeg ønsker at blive kontaktet af Michelin Nordic AB og deres respektive datterselskaber (herefter benævnt "Michelin") via e-mail med henblik på information, individuel rådgivning og/eller reklameformål og for at modtage et personligt nyhedsbrev. Til dette formål giver jeg Michelin tilladelse til at bruge sporingsteknologi, der sporer min modtagelse, min åbning af e-mails, min downloading og min klikadfærd for at oprette en personlig brugerprofil. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage ved at kontakte Michelin Nordic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, Sverige eller legal.general@michelin.com. Jeg kan finde den gældende privatlivspolitik på https://www.michelin.dk/privatlivspolitik.

1. Ved at klikke på "Send" giver du Michelin Nordic AB (herefter kaldet "Michelin") til opgave at indhente et uforpligtende tilbud fra en egnet dækforhandler på det valg af Michelin-produkter, du har anført. I denne proces fungerer Michelin kun som mellemmand mellem dig og dækforhandleren. Den dækforhandler, som Michelin foreslår, er ikke bindende for dig. Du anerkender, at tilbuddet kan ændres og ikke er bindende. I tidsrummet mellem modtagelse af det uforpligtende tilbud og indgåelse af købet mellem dig og den respektive dækforhandler kan der forekomme afvigelser i de generelle forretningsbetingelser (såsom pris, leveringsbetingelser osv.). Den endelige forhandling og aftale om salgsbetingelserne for de Michelin-produkter, der indgår i dit valg, finder udelukkende sted mellem dig og den respektive dækforhandler.

2.Ved at klikke på ”Send” accepterer du at Michelin må indsamle og behandle de oplysninger du har angivet, samt dele dem med den dækforhandler der udarbejder tilbuddet.. Afhængigt af dine oplysninger kan disse angivne oplysninger være personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

3. Michelins påtager sig intet ansvar inden for rammerne af denne opgave, medmindre der er tale om forsætlig eller grov uagtsomhed. Dette gælder også ved brug af repræsentanter for Michelin. Michelin er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, såsom tabt fortjeneste.

4. Generelle vilkår og betingelser i den aktuelle version er gældende for levering af produkter til kunder fra Michelin Nordic AB (MNAB). Disse er tilgængelige på https://www.michelin.dk/generelle betingelser.

5. Michelin Nordic AB indsamler og behandler personoplysninger for at kunne håndtere den ordre, du afgiver. De personoplysninger, der indsamles og behandles til dette formål, opbevares i mindst 12 måneder. Dette omfatter ikke data, der opbevares ud over denne periode som bevis inden for rammerne af lovbestemte opbevaringsperioder.

Brugen af oplysningerne er begrænset til Michelin-medarbejdere og/eller tjenesteudbydere, der har indgået kontrakt med Michelin. En af ovennævnte tjenesteudbydere er baseret i USA. For at sikre tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til databeskyttelse er de af Europa-Kommissionen udstedte standardklausuler for databeskyttelse blevet aftalt. Du kan få yderligere oplysninger om dette hos vores databeskyttelsesrådgiver. Du har ret til adgang, berigtigelse, indsigelse, begrænsning af behandlingen og sletning af dine oplysninger, og du kan anmode om portabilitet af dine oplysninger.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder lovgivningen om databeskyttelse eller beskyttelse af personlige oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.
Du kan finde yderligere oplysninger om dine rettigheder i forbindelse med databeskyttelse hos Datatilsynet på https://www.datatilsynet.dk

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+