DK mfp eb nouvelle reglementation pl header 1

Alt, du har brug for at vide om europæisk mærkning af lastbildæk

Det, du har brug for at vide om europæisk mærkning af lastbildæk
 

Valget af de rigtige dæk til dine lastbiler er ikke altid nemt. Din forretnings unikke karakter, og hvordan du agter at bruge dækkene, skal være kernen i din beslutning. Ud over dit valg af typer og slidbanemønstre, der skal aftales på købstidspunktet, skal der tages hensyn til andre vigtige præstationskriterier som levetid, sikkerhed og brændstofeffektivitet for at sikre, at du vælger de dæk, der bedst passer til dine behov. Siden 2012 har Den Europæiske Kommission udstedt et dækklassificeringsværktøj, der hjælper forretningsbrugere med at indhente information om dæks brændstofeffektivitet, støjniveau og vådgreb.

Fra 1. maj 2021 vil ændringer i dette klassificeringssystem gøre det mere forståeligt og synligt, så det er en bedre hjælp, når du skal vælge. 

Ved at læse denne guide får du al den information, du har brug for om disse ændringer, og får at vide hvad det betyder for dig, når du vælger dæk til din flåde.  


En effektivitetsindikator for lastbildæk


Det primære mål med det europæiske dækklassificeringssystem er at levere gennemsigtig information om dækpræstationer baseret på tre hovedkriterier målt på nye dæk:

Rullemodstand

dk 1 pictos entoures 613x202 60 0 553 202

Opbremsning på våde overflader

dk 3 pictos entoures 613x202 69 0 544 202

Udvendig støj

dk 2 pictos entoures 613x202 75 0 538 202

Et dæks placering på disse tre klassificeringsskalaer leverer faktuel information om dets energi-, sikkerheds- og støjpræstation, der muliggør informerede sammenligninger på tidspunktet for købet. 

Et dæk med en god klassificering på alle tre skalaer hjælper dig med at reducere brændstofforbruget og således spare penge (på et element, der tegner sig for 20 til 25% af en transportvirksomheds omkostningsstruktur), samtidig med at du får et højt niveau af sikkerhed og komfort. Derfor et godt kompromis mellem disse tre parametre. 

 

Forstå det europæiske dækklassificeringssystem


Hvad ændres fra 1. maj 2021:

  • Hvad angår den information, der er på mærkningen, vedrører den første ændring rullemodstand og opbremsning på våde overflader. Klasserne F og G findes ikke længere og er nu inkluderet i klasse E, lavest præsterende klasse.
  • Klassficeringsområdet for udvendig støj repræsenteres ikke længere af lydbølger, men af bogstaver fra A til C. Støjværdien i decibel er stadig angivet.
  • Ud over denne ændring vises der nu en ekstra indikator, hvis dækket er egnet til vanskelige sneforhold: Symbolet three-peak mountain snowflake (3PMSF), der indikerer vinterdæk specielt designet til at garantere tilstrækkeligt greb og mobilitet under vinterkørselsforhold.
  • Mærkningsinformationen vil være mere tilgængelig for slutforbrugeren på tidspunktet for købet og vil blive bakket op af en ny, offentligt tilgængelig database med mere teknisk information. 

dk mfp eb nouvelle reglementation pl header etiquetage europeen v1

1 og 2 – Indikatorerne "Rullemodstand" og "Opbremsning på våde overflader" vises på en skala fra A til E.

3 – Indikatoren "Udvendig støj" er angivet i decibel og tildelt en af tre klasser (A, B eller C). 

4 – Logoet 3PMSF vises ved siden af støjindikatoren, hvis dækket lever op til det. 

5 – En QR-kode tilknyttet den europæiske EPREL-database indeholder al information vedrørende mærkning og et detaljeret informationsark, der inkluderer yderligere teknisk information om dæk, såsom dets belastningsindeks og hastighedsindeks, og med enkelt- eller dobbelthjul, hvor det er relevant. Dette informationsark kan også findes på alle vores produktsider med lastbildæk.

6 – Producentens navn og dækdimensioner. 

Hvor kan jeg finde et dæks europæiske mærkning?  

Vi opfordrer dig til at gennemgå denne information, inden du træffer dit valg.

Den europæiske mærkning er tilgængelig:

  • på produktsiderne for vores lastbildæk på denne hjemmeside
  • i kataloger og anden kommerciel dokumentation, der præsenterer vores sortiment af lastbildæk
  • i vores digitale ordreindgangsværktøjer (kun tilgængelige for vores forhandlere eller vores direkte slutkunder)
  • på ehandelssider, der sælger vores lastbildæk online

Endeligt udskrives klassificeringsinformationen også på din købsfaktura (dette er dine detailhandleres ansvar).

Hvorfor sker disse ændringer? 

Ændringerne af dækmærkning, der træder i kraft den 1. maj 2021, styrker Den Europæiske Kommissions forpligtelse til yderligere at forbedre trafiksikkerheden og reducere CO2-emissioner.

 

Præstationsforskelle, der skal tages i betragtning

Dæks energieffektivitet

dk 1 pictos entoures 613x202 60 0 553 202

Dæk forbruger mellem 20 og 30% af energien. Rullemodstanden varierer fra det ene dæk til det andet. Dækvalget kan derfor have en betydelig indvirkning på et køretøjs brændstofforbrug. En lastbil, der har monteret C-klasse dæk forbruger ca. 0,6 liter mere brændstof pr. 100 km end en lastbil, der har monteret B-klasse dæk. Dette svarer til en besparelse på ca. €800(6000 kr.) pr. kørte 100.000 km (1).
 

Det er også værd at huske, at brændstofbesparelser også kan opnås ved regelmæssigt at kontrollere dæktryk og lære chaufførerne op i energieffektiv kørsel. 

dk 04 a b c d e piggy bank

Opbremsning på våde overflader

dk 3 pictos entoures 613x202 69 0 544 202

Mellem to klasser (f.eks. mellem klasserne B og C) reduceres bremselængden for en lastbil, der bremser ned fra 60 til 20 km/t, med ca. 3,5 meter(2)
For maksimal sikkerhed, husk at holde en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til køretøjet foran og kontrollér regelmæssigt dit dæktryk for bedre greb. 

dk a b c d e distance v2

Dæk har indflydelse på støjforurening

dk 2 pictos entoures 613x202 75 0 538 202

Man må ikke undervurdere støjforurening forårsaget af vejtrafik. Og dæk bidrager til støjforurening. Rullestøj afhænger lige så meget af dæktypen som af vejoverfladen. Klassificeringen fra en lydbølge til en anden repræsenterer 3 dB, dvs. en 50% reduktion af udvendig støj(2)
 

dk 06 a b c noise v2

En eksperts mening: Definér først dine behov klart for at træffe det bedste valg 

"Et nyttigt værktøj til at styre dit valg på grundlag af dine anvendelsesbehov, men det gør ikke alt." 

Det europæiske dækklassificeringssystem er et gennemsigtigt sammenligningsværktøj, der hjælper med at vælge det dæk, der bedst passer til dine anvendelsesbehov.  
Vær dog opmærksom på, at ikke alle kriterierne på mærkningen vægter lige meget for alle, så du skal først definere dine prioriteter, så du kan træffe det bedste valg. En god vurdering af rullestøj og vådgreb kan for eksempel være din prioritet ved udelukkende bybrug. Har du derimod brug for dæk til langdistancetransport, kan det være vigtigt med en god vurdering af rullemodstandsskalaen for at sikre, at brændstofforbruget styres så effektivt som muligt. Til sidst er dette klassificeringssystem ikke udtømmende, og det tager ikke højde for andre lige så vigtige kriterier, såsom dækkets levetid i forhold til kilometertal, dets fortsatte præstation, når det slides, dets evne til at få genopskåret dækmønstret eller blive regummieret eller endda dets diagonale greb.

Vi opfordrer dig derfor til at kontakte din dækspecialist, så denne kan hjælpe dig med at definere dine indkøbskriterier på baggrund af forretningens type og behov

dk photo ana gonzalez 2

Ana Gonzalez 

Europæisk produktmarketingschef for forretningslinjen langdistancetransport

For mere information om dækmærkning, besøg Den Europæiske Kommissions hjemmeside.

Juridiske bemærkninger

(1) En Michelin-intern simulering udført i januar 2021 ved hjælp af Den Europæiske Kommissions brændstofbesparelsesberegner ved 40% by- og 60% motorvejskørsel. Brændstofpris (diesel) anslået til €1,30(10 kr.)/liter. Anslåede besparelser pr. 100.000 km tilbagelagt med dæk.  

(2) Intern undersøgelse udført i november 2020 i Clermont-Ferrand (Frankrig) på Michelin's testbane i Ladoux med opbremsning fra 60 til 20 km/t udført ved hjælp af en 4x2 stiv lastbil udstyret over hele linjen med 315/80R22.5 MICHELIN X® MULTITM Z B-klasse dæk overfor SRTT C-klasse testdæk, modelleret efter UNECE-regulativ R117 måleprotokol, opdateret 23. november 2011.

(3) Intern vurdering udført af Michelin i 2016, der sammenligner forskellen i rullestøj mellem en lastbil udstyret med B-klasse dæk og en lastbil udstyret med C-klasse dæk.

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+